www.navtex.net Blog - The Navtex Archive - www.navtex.net

Go to content

Main menu

Press release (Norwegian)

Published by Geir Laastad in SiteNews · 22/1/2013 14:55:01
Tags: www.navtex.netwww.navtex.no

Pressemelding


www.navtex.net / www.navtex.noNy maritim Navtex internett side for sjøfarende som ikke har Navtex eller som har begrenset Navtex dekning.

Innledning:

Som kanskje allerede kjent, driftes det en "offisiell" AIS basestasjon herfra i Svelvik. Denne mottar viktige AIS data for Drammensfjorden og Indre/Ytre Oslo fjord. Disse AIS dataene viderebefordres døgnet rundt, året rundt til www.marinetraffic.com, samt til www.metar.no som er en lokal vær og maritim info side for Drammensfjorden (for www-metar.no som ble opprettet i 2006, er det også planlagt udvidelse til også å dekke hele Indre/Ytre Oslo fjord, samt total re-design av web sidene).

www.navtex.net / www.navtex.no :

Mange skip har dårlig eller begrenset Navtex dekning pga. begrensninger i størrelsen på en effektiv Navtex antenne som det er mulig å sett opp på et skip. For fritidsbåter er problemet enda større pga. mindre plass til å sette opp gode antenner. Mange fritidsbåter mangler dessuten helt Navtex mottager og antenne av økonomiske grunner. Felles for både skip og fritidbåter er at de aller fleste av disse har mobilt bredbånd nær kysten på sine smarttelefoner, nettbrett og pc'er. Noen skip har dessuten global internett tilgang via satelitt. Etter å hå trålet nettet etter oppdaterte Navtex data, ble det konstatert at dette faktisk ikke finnes i særlig grad.

Det er derfor opprettet en egen webside dedikert for Navtex. Dataene er fritt tilgjengelige og mottas I Svelvik via en egen spesialisert Navtex mottager og en meget god antenne. Web sidene oppdateres kontinuerlig hele døgnet med nye Navtex meldinger etter hvert som disse mottas. Typisk dødtid fra en Navtex melding mottas via radio, til den ligger på nett er ca 2-3 minutter (near realtime). Web sidene er fullt operative men fremdeles i en oppstartsfase, så justeringer gjøres både mht. optimalisering av dedikert radio og antenner og splittere, samt at info-tilleggsinnhold på websidene oppdateres relativt ofte.

  • www.navtex.net / no er dessuten et historisk Navtex arkiv hvor eldre Navtex data lett kan hentes frem basert på dato, tid, Navtex stasjonsid og meldingstype. Oppstart var like før nyttår så daglig Navtex historikk finnes allerede fra den 29.12.2012. Etterhver som tiden går vil dette arkivet selvsagt vokse (Lagrings strukturen i arkivet er beskrevet nærmere på www.navtex.net / no)

  • www.navtex.net / no inneholder også en innebygget blog som er lett å oppdatere hurtig og den kan være perfekt for maritime oppdateringer, pressemeldinger (som vi gjerne tar inn) og endringer.

  • www.navtex.net inneholder også liste over Navtex stasjoner, sendeplaner samt liste over alle meldingstyper som kan forekomme. Det er derfor lett å sjekke websidene på de tidene som gjelder den eller de stasjon(er) man er interessert i forhold til hvor man er geografisk. F.eks, er man på Østlandet er Jeløya, Rogaland og Gislövshammar de mest aktuelle Navtex stasjonene å sjekke 2-3 minutter etter deres sendetider (som nevnt er disse sendetider dokument på web sidene).

  • Lokale Navtex meldinger mottas døgnet rundt, men man vil lett kunne se i arkivet at dagtid er den roligste perioden. Utenlandske Navtex stasjoner er avhengige av atmosfæriske refleksjoner for å rekke langt og mottas derfor best fra solnedgang til soloppgang. Værvarsler, stormvarsler og navigasjonsvarsler etc. har lenger leve tid en bare om natta, så arkivet er perfekt å sjekke neste morgen/dag for siste natt's mottatte Navtex meldinger og varsler.

  • www.navtex.net og .no adressene, inneholder foreløpig samme tekst (på engelsk) og det samme Navtex arkiv, men .no addressen vil evt. i fremtiden inneholde Norsk oversettelse. Men www.navtex.net er og vil alltid være hovedsiden som antydet i banneret under.


  • Alle maritime nettsider er også svært velkommen til å linke til www.navtex.net (eller www.navtex.no), samt www.metar.no. Vi linker også gjerne tilbake.


  • Websidene er IKKE kommersielle, men maritimt relaterte annonser tas svært gjerne inn. Det er kostnader forbundet med både Navtex og AIS stasjonene, samt drifting av web sidene, så all støtte i form av annonsering mottas med takk.
mvh

Geir Låstad
www.navtex.net
www.navtex.no
www.metar.no

AIS stasjons Id: LA6LU-1371
Mob. 90178525


Bookmark and Share

Back to content | Back to main menu